CAP Conseil- analyse audit en developpement durable

ISO 26000-norm: de referentie in CSR of RSO

De ISO 26000-norm is de referentienorm voor de sociale verantwoordelijkheid van organisaties of bedrijven (RSO of MVO). Het maakt het mogelijk om het aandeel van de verantwoordelijkheid van uw organisatie te identificeren om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Het maakt het mogelijk om een diagnose uit te voeren of een strategie te definiëren.

Van 2006 tot 2011 werd Cap Conseil door het Bureau de Normalisation (NBN) aangesteld als expert om samen met 500 internationale experts mee te werken aan het opstellen van de ISO 26000-norm.

We zijn dan ook goed geplaatst om erover te praten en u te begeleiden bij de uitvoering ervan

Meer informatie over ISO 26000

De ISO 26000-norm voor uw CSR

De ISO 26000-norm biedt richtlijnen die elke benadering van sociale verantwoordelijkheid structureren: principes, identificatie van bedrijfskwesties, betrokkenheid van belanghebbenden, verificatie van de impact op de zeven centrale kwesties en instelling van een effectief governance- en due diligence-systeem.

Een fundament van kwaliteit, een eenduidige taal met een internationaal bereik. Een juweel om beter te leren kennen en te integreren dankzij onze training op maat!

De 7 principes van ISO 26000

Het ontwikkelen van een strategie voor duurzame ontwikkeling met ISO 26000 vereist een toewijding aan 7 principes

Verantwoordelijkheid
Doorzichtigheid
Ethisch gedrag
Erkenning van belangen van belanghebbenden
Eerbiediging van het legaliteitsbeginsel
Inachtneming van internationale gedragsnormen
Eerbiediging van de mensenrechten

De 7 centrale vragen van ISO 26000

En om te evalueren en verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot 7 centrale kwesties, die de financiële sector vandaag samenvat rond het acroniem ESG (Environment, Social, Governance) :

Governance
Mensenrechten
Arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden
Het milieu
Eerlijke praktijken
Consumentenkwesties
Gemeenschaps- en lokale ontwikkeling

Diagnose op de 7 centrale ISO26000 vragen

Voorbeeld van een diagnose op de 7 centrale ISO26000-vragen: vergelijking van de interne percepties van het bedrijf met een externe diagnose