CAP Conseil- analyse audit en developpement durable

De stakeholders van uw bedrijf ten dienste van uw CSR

Het raadplegen van uw stakeholders is essentieel voor uw duurzame strategie.

Meer informatie

Collectieve intelligentie ten dienste van uw duurzame strategie

De strategie van uw organisatie heeft invloed op de interne en externe stakeholders. Het is daarom essentieel om uw stakeholders te betrekken bij een strategische aanpak of een herziening van uw doelstellingen of een evaluatie- of rapportageactie. Het zal ze ook benadrukken en een langdurige relatie bevorderen.

Het bevordert ook collectieve intelligentie binnen uw organisatie.

Het is anders en complementair aan tevredenheidsenquêtes, opiniepeilingen en marketingtests.

En het is zo de moeite waard!

Dialoog in al zijn vormen

Concreet combineren we vaak verschillende soorten dialogen om informatie te kruisen en hun lessen te consolideren.

Interviews met stakeholders

om de specifieke mening van sleutelfiguren voor de organisatie te verzamelen

Focusgroepen en stakeholderpanels

om te debatteren met 10 tot 15 personen, geselecteerd op hun kennis van het thema en hun potentiële bijdrage aan het gekozen onderwerp

Web- en sms-enquêtes

om kwantitatieve informatie te verzamelen, conclusies te objectiveren en statistische lessen te trekken

Veldonderzoeken

face-to-face interview op straat, gespecialiseerde beurzen, op gunstige momenten om beoogde belanghebbenden te ontmoeten en soms moeilijker te bereiken anders

Onze tools

AA1000 - ISEA-AccountAbility Nederland

In de AA1000-serie, ontworpen door ISEA-AccountAbility UK, biedt een standaard een gestructureerde en kwaliteitsbenadering om zijn belanghebbenden te identificeren, uit te nodigen, te dialogeren en te rapporteren in een benadering van sociale verantwoordelijkheid.

CAP Conseil heeft zich aan deze norm aangepast en oefent deze automatisch uit voor zijn klanten.