CAP Conseil- analyse audit en developpement durable

We Walk the Talk

Bij CAP Conseil doen we graag wat we zeggen. Duurzaamheid vraagt ook om digitale technologie.

Dit is de keuze die we hebben gemaakt door een sobere website te adopteren met een strak ontwerp, met een minimum aan foto's - om onze voetafdruk te beperken.

De visie van CAP conseil

Draag bij aan een nieuwe definitie van "business as usual": een duurzaam bedrijf/organisatie door ontwerp.

De opdracht van CAP conseil

Verbeter de maatschappelijke meerwaarde van onze klanten: hun nut, hun rol, hun impact.

Versterk de toewijding van onze klanten aan duurzaamheid.

Anker in de dagelijkse gang van zaken van onze klanten ethische reflexen, goed bestuur.

Zorg ervoor dat ze hun deel van de verantwoordelijkheid ten opzichte van het bedrijf nemen voor de impact van hun activiteiten en beslissingen.

De waarden van CAP conseil

Integriteit

We doen wat we zeggen.
We doen ons best en luisteren naar de wensen van stakeholders.
Respect voor anderen en acceptatie van verschil staan voor ons voorop.

Doorzichtigheid

We hebben niets te verbergen, zowel over hoe het GLB werkt als over wat er in zijn invloedssfeer gebeurt.
Om altijd begrepen te worden, populariseren we onze boodschap en bevorderen we de dialoog.
We zijn duidelijk over onze intenties binnen het team en met onze stakeholders.

Verantwoordelijkheid

Wij nemen de verantwoordelijkheden op ons die ons zijn toevertrouwd.
We leren van onze successen en fouten.
We zijn verantwoording verschuldigd voor ons handelen aan de samenleving en onze invloedssfeer.

Evaluatie

We verbeteren voortdurend om mee te evolueren met onze medewerkers en stakeholders.
We evalueren systematisch onze diensten en de soliditeit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

CAP conseil laat zich graag inspireren door de zeven principes uit de ISO 26000-richtlijnen over sociale verantwoordelijkheid om zijn waarden tot leven te brengen :

 • verantwoordelijkheid
 • doorzichtigheid
 • ethisch gedrag
 • erkenning van belangen van belanghebbenden
 • respect voor de rechtsstaat
 • rekening houden met internationale gedragsnormen
 • eerbiediging van de mensenrechten.

De geschiedenis van CAP Conseil

CAP conseil werd 18 jaar geleden geboren uit een even eenvoudige als uitdagende observatie: veel organisaties waren geïnteresseerd in het integreren van duurzame ontwikkeling in hun dagelijks beleid en management, en (bijna) geen enkel adviesbureau was in staat om hun vragen op een pragmatische en innovatieve manier te beantwoorden in België.

Sindsdien is de markt geëvolueerd van bewustzijn naar training, van tovenaarsleerling naar gestandaardiseerde aanpak, van goede ideeën naar best practices. We hebben deze beweging begeleid door ons te specialiseren in meerdere gereedschappen en standaarden, zoals de Britse serie AA1000, SA 8000, OHSAS 18001, EFQM en de Bilan Carbone (c).

Onze grootste inzet was om de particuliere sector op het internationale toneel te vertegenwoordigen bij het opstellen van ISO 26000. Op eigen vermogen en gedurende 6 jaar was dit werk rijk aan lessen, multi-stakeholder benadering en vragen.

We hebben 5 jaar bij 2 gewerkt, wat ons een flexibiliteit en vrijheid van interventie gaf die we waardeerden.

Clash van visies en generatie Y, ons team van vandaag is dynamisch, competent en open voor de wereld.

Het CAP Conseil team

Marie d'Huart, een gemengde carrière: privé, institutioneel, academisch

Marie is advocaat in milieurecht en gespecialiseerd in milieukunde en -management. Ze bracht tijd door in de Europese instellingen, werkte vervolgens 7 jaar als milieuadviseur in Canada, Peru (ISO 14001-auditor) en als bedrijfsjurist in België, Marokko en Zuid-Afrika voor SNC-Lavalin.

Vervolgens werkte ze voor Agence Alter als projectcoördinator duurzame ontwikkeling, waar ze zich richtte op de eerste Europese conferentie over de rol van instellingen in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ze richtte CAP op in het najaar van 2003. Op dagelijkse basis voert ze onderzoeks- en reflectiewerk uit om strategieën voor duurzame ontwikkeling en hun indicatoren te definiëren, de dialoog met belanghebbenden in de praktijk te brengen, de uitdagingen van duurzaam beheer van verschillende beroepen te analyseren.

Ze volgt de normen, labels en methodologische ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van duurzame ontwikkeling in bedrijven op de voet en geeft conferenties en trainingen over dit onderwerp.

Serge De Backer: professionele multi-culturaliteit en strengheid

Serge De Backer is kandidaat in de rechten, met een diploma in communicatie en een master in Business Administration (MBA). Hij richtte in 2003 CAP op, een bedrijf gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling dat zijn interventies richt op het ondersteunen van het nemen van sociale verantwoordelijkheid. Hij ontwikkelt een expertise in strategisch advies.

De analyse en meting van extra-financiële prestaties zijn haar specialiteiten – sociale en milieu-indicatoren. Verandermanagement, reputatiemanagement, publiek-private dialoog, het verbeteren van het begrip tussen het bedrijfsleven en het bedrijf om gedeelde waarde te creëren, zijn de drijfveren van zijn actie. Het volgt de methoden voor levenscyclusanalyse en hun toepassing in de onderneming op de voet.

Het volgt en brengt normen in de praktijk zoals AA1000, SA 8000, EFQM, GRI, Global Compact en ISO 26000. Hij put uit een bewezen ervaring als economisch journalist op de thema's ethische financiën, duurzame ontwikkeling en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.

Zijn weinige missies in de non-profit- en profitsector in Afrika (Kenia, Zuid-Soedan, Ivoorkust, Togo, Tunesië,...) en in Zuidoost-Azië hebben hem in staat gesteld om de interesse van relativiteit en bescheidenheid in elk van zijn interventies te meten.

Anne-Catherine Trinon: mensgericht en pragmatisch

Anne-Catherine is afgestudeerd in vertalen en bedrijfsbeheer. In 1997 richtte ze ACTStar op, een communicatiebureau gespecialiseerd in verkoopbevordering.

In 2009 lanceerde ze als pionier een participatief managementproces (collectieve intelligentie) in haar bedrijf en trainde ze in coaching.

Ze heeft expertise in communicatie, strategische marketing en organisatiemanagement. De implementatie van processen binnen de teams, om verandering en therapietrouw te bevorderen, zijn een van de sterke punten.

Als voormalig CEO van een middelgroot bedrijf brengt ze een andere kijk op de uitdagingen waarmee managementcomités worden geconfronteerd met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ze volgt en brengt normen als gri in de praktijk en heeft ruime ervaring met tools als B-Corp en Ecovadis. Ook is ze opgeleid in circulaire economie.

Het mecenaatsbeleid van CAP Conseil

CAP conseil wenst, naast het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de dagelijkse uitoefening van zijn beroep als consultant en auditor, sommige initiatieven aan te moedigen door middel van een logica van donatie of ondersteuning.

Elk jaar besteedt het minstens 5% van zijn jaarlijkse winst (berekend over het voorgaande jaar) aan maatschappelijke projecten in overeenstemming met zijn visie op duurzame ontwikkeling.

Critères d'éligibilité:

 • Exclusief geografisch criterium: het project wordt rechtstreeks of in verband met het Afrikaanse continent uitgevoerd.
 • Aandachtsgebieden: onderwijs, ontwikkeling, mensenrechten, bescherming van vrouwen, kinderbescherming, deelname aan de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, bescherming van de biodiversiteit.

Voorkeursbegunstigden :

NGO's of verenigingen zonder winstoogmerk die werken of projecten ondersteunen die in Afrika worden uitgevoerd.
Donatie of steun sluit individuen uit.

Deze organisaties :

 • worden erkend voor hun goed bestuur,
 • een bewezen maatschappelijke impact hebben op het terrein,
 • zijn de dragers van innovatieve projecten.

De aanvraag voor ondersteuning wordt gedaan door de organisatie zelf of door een van de medewerkers van CAP conseil.

CAP conseil behoudt zich het recht voor: :

 • Om een veldbezoek van het ondersteunde project uit te voeren.
 • Om haar steun en de successen van de begunstigde organisatie in haar communicatie door te geven.

De beslissing over de steun en het bedrag ervan wordt unaniem genomen door de twee partners van CAP conseil, na overleg in teamverband.