CAP Conseil- analyse audit en developpement durable

Voor een duurzamer en milieubewuster aankoopbeleid

Voldoen aan de norm van duurzaam inkopen is vandaag de dag essentieel voor verantwoordelijke bedrijven. Bij CAP Conseil helpen we u effectief te voldoen.

Meer informatie

Voldoet aan ISO 20400

Als u verantwoordelijk bent voor de inkoop in uw organisatie, vraagt u zich zeker af hoe u uw inkoopbeleid verantwoordelijker of duurzamer kunt maken.

De vraag is nu onvermijdelijk, en we weten het heel goed. Al in 2015 waren we de Belgische experts die door het Bureau of Standardization in opdracht werden gegeven in de internationale werkgroep voor het opstellen van de richtlijnen rond duurzaam inkopen – ISO 20400.

CAP conseil is ook gespecialiseerd in het bijstaan van u bij de conformiteit van internationale referentieteksten en hun implementatie-instrumenten.

CAP conseil volgt de voortgang van de toekomstige Europese richtlijn inzake due diligence in de supply chain op de voet.

Achat ISO 20400

Duurzaam inkopen – ISO 20400

Een verantwoorde inkoopstrategie die lang meegaat

Daarom helpen wij u te voldoen aan referentienormen en -instrumenten, evenals aan toekomstige en reeds geldende wetgeving door mogelijke verbeteringen aan uw huidige beleid te evalueren.

Definitie van verantwoord inkopen

Van risicoanalyse, via de implementatie van een effectief en pragmatisch due diligence-systeem tot het definiëren van een intern beleid, de implementatie van een controle- en auditsysteem, betrokkenheid bij uw leveranciers en capaciteitsopbouw,... er kunnen verschillende maatregelen worden genomen om uw inkooppraktijken te verbeteren en duurzamer en verantwoordelijker te maken.

Risk Mapping
Voorbeeld van het in kaart brengen van risico's van een supply chain per type producten of diensten

Waarom een verantwoord inkoopbeleid?

Een duurzaam inkoopbeleid, gekoppeld aan de ISO 20400 norm, levert een concurrentievoordeel op voor uw organisatie. Hiermee kunt u:

verbeter uw merkreputatie

een sterkere en betrouwbaardere langetermijnrelatie met uw leveranciers te ontwikkelen

verlaag uw kosten op lange termijn

uw risico's te beheren door u te concentreren op mensenrechtenkwesties

Betrouwbare bronnen over verantwoord inkopen

Meer weten? Voel je vrij om de volgende links te bekijken, die je betrouwbare uitsplitsingen geven over verantwoorde inkoop.

https://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsiblebusiness-conduct.htm
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/

Onze diensten

De interventies van CAP conseil zijn onderverdeeld in structurele maatregelen (alle soorten aankopen samen) en specifieke acties (voor de realisatie van een specifieke aankoop).

Structurele maatregelen

1.

Analyse van uw huidige aankoopbeleid

Wij analyseren samen met u de lijst van uw leveranciers en helpen u rekening te houden met uw supply chain op basis van de ISO20400-norm

2.

Mapping van inkoopportfolio's

We voeren een risicomatrix uit, waarmee u voor elke aankoop en elke leverancier het risiconiveau van uw organisatie kunt identificeren (voorraadtekort, milieurisico, sociale risico's, ...)

3.

Opleiding van kopersteams en implementatie van een duurzaam inkoopbeleid

  • Duurzame inkoopstrategie
  • Integratie van duurzame criteria in uw bestek
  • Selectie van duurzame leveranciers
  • Contractbeheer
  • Audit van leveranciers op MVO-dimensies: due diligence, soorten audits

Speciale acties

Behoefteanalyse

Levenscyclus kostenanalyse

Risico-identificatie

Zoeken naar leveranciers

Opneming van SEA-clausules in contracten

Analyse van ontvangen biedingen

Verificatie

Effectieve tools voor uw duurzaam inkoopbeleid

Ongeacht uw grootte of de activiteit van uw organisatie, wij kunnen u helpen bij het opzetten van een verantwoord inkoopbeleid op basis van de ISO 20400-norm. ISO 20400 biedt richtlijnen voor het integreren van sociale verantwoordelijkheid in uw inkoopproces.

Ook hebben we eigen tools ontwikkeld voor het snel en efficiënt implementeren van een verantwoorde inkoopstrategie binnen een organisatie.

Borging en verificatie van rapporten

SA 8000

 AA1000 AS – Standaard verzekering

De AA1000 AS-standaard garandeert de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de niet-financiële informatie die u in een duurzaamheidsverslag verstrekt. CAP Conseil is een AA1000 AS auditor en kan als zodanig verklaringen controleren en afgeven op basis van de principes van materialiteit, volledigheid en relevantie van uw rapport.

SA 8000

SA 8000, ontworpen door SAI, is een managementsysteem dat in de praktijken van een bedrijf de volledige en gedocumenteerde naleving van 8 fundamentele IAO-verdragen over waardig werk integreert.

CAP Conseil is opgeleid als sa 8000-auditor, waardoor het vaker zijn klanten kan voorbereiden op sociale audits door binnen hun fabriek of leveranciers werk- of leveringspraktijken te implementeren die de rechten van werknemers respecteren.