CAP Conseil- analyse audit en developpement durable

De CSRD: een gestandaardiseerd extrafinancieel verslag gedefinieerd door de Europese Commissie

Vanaf januari 2025 moeten grote bedrijven gestandaardiseerde niet-financiële informatie inleveren, gebaseerd op de CSRD en over het boekjaar 2024.

Bent u in werkende staat voor 2025? Hoe gaat u dit rapport doen? Hoe zit het met de link met de GRI?

Bij CAP conseil volgen we het werk en de discussies met betrekking tot deze richtlijn op de voet en daarom kunnen we u helpen.

Meer informatie

Wat is CSRD?

De CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive - is een Europees stuk wetgeving dat deel uitmaakt van het Europese Green Deal-beleid, net als de taxonomie, de publicatie van informatie over duurzame ontwikkeling in de financiële dienstensector (SFDR) en de toekomstige Due Diligence-richtlijn.

Met het oog op de transparantie van de economie breidt de CSRD de verplichting om een duurzaamheidsverslag op te stellen uit naar meer bedrijven en meer niet-financiële indicatoren zoals ESG – milieu, sociaal, bestuur.

Ter herinnering, er zijn al extra-financiële rapportageverplichtingen voor beursgenoteerde ondernemingen via de omzetting van de NFRD - Non Financial Reporting Directive in Europese nationale wetgeving.

Gerichte bedrijven zullen hun milieu-, sociale en governancebeleid en -prestaties bekend moeten maken met behulp van de Europese duurzaamheidsrapportagenormen die zijn ontwikkeld om de vereiste informatie te beschrijven. Deze nieuwe verordening, die in elk Europees land in nationale wetgeving zal worden omgezet, moedigt deze bedrijven aan om een meer verantwoordelijke strategie en praktijken in hun bedrijf te ontwikkelen. Het zal beleggers, consumenten, wetgevers en andere belanghebbenden in staat stellen de ESG-prestaties van bedrijven beter te beoordelen en, waar nodig, hun investeringen, aankopen en subsidies door te sturen naar de meest verantwoordelijke bedrijven.

Welke bedrijven worden getroffen door de CSRD ?

De richtlijn heeft betrekking op twee concerns:

Grote bedrijven die voldoen aan minstens 2 van deze 3 criteria::

  • > 250 personen
  • 40 miljoen€ OMZET
  • 20 miljoen€ balans

Beursgenoteerde ondernemingen (waaronder kmo's met meer dan 10 werknemers of meer dan € 2 miljoen omzet/balans).

De nieuwe CSRD-richtlijn treft eerst de eerste groep (2025) en twee jaar later (2027) middelgrote ondernemingen.

Wat zijn de specifieke kenmerken van CSRD-rapporten?

Het eerste element is de notie van dubbele materialiteit: het is noodzakelijk om rekening te houden met de financiële impact van duurzaamheid op het bedrijf en de sociale en milieueffecten die het bedrijf op de samenleving als geheel genereert.
Het tweede element is de rapportage over toekomstperspectieven (inclusief de 3 scopes van de koolstofvoetafdruk). In het bijzonder zullen bedrijven moeten aantonen dat ze een duidelijke strategie implementeren om de doelstellingen van Parijs van maximaal 1,5 °C opwarming van de aarde te halen.
Het formaat van de gepubliceerde informatie moet worden afgestemd op de wettelijke vereisten van de taxonomie en due diligence. Deze twee Europese teksten – die al gedeeltelijk van toepassing zijn voor taxonomie, en zich nog in de validatiefase bevinden voor het voorstel voor een richtlijn inzake due diligence (CSDD – Corporate Sustainability Due Diligence) – vereisen ook de publicatie van sociale en milieu-informatie.
ESG-informatie zal de ESRS - European Sustainability Reporting Standards - moeten volgen die zijn ontwikkeld om de vereiste gegevens op te maken in precieze indicatoren.

Hoe schrijf je een CSRD-rapport?

Het verslag zal de vorm moeten aannemen van één enkel bestuursverslag (samengevoegd met het jaarlijks financieel verslag) en dus jaarlijks worden gepubliceerd.

Het moet volledig worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij die ten minste een beperkt niveau van zekerheid zal bieden.

Het zal in digitaal formaat (xhtml) moeten verschijnen, "machine readable" om mogelijk het onderwerp te zijn van een geautomatiseerde lezing. Er wordt gesproken over de ontwikkeling van een gecentraliseerd Europees portaal waar bedrijven hun verslag moeten plaatsen.